04/02/2020 0

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo TT68/2019

Các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất theo TT68/2019

Thông tư 68/2019 chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 14/11/2019. Tại Thông tư này đã quy định cụ thể về các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất. Do vậy, để quá trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được diễn ra nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp nên cập nhật quy định về các mẫu hóa đơn điện tử mới nhất này.

Tại Nghị định 119/2018 đã quy định hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

– Hóa đơn giá trị gia tăng được áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hóa đơn bán hàng áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

hóa đơn điện tử

– Các loại hóa đơn khác như: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử… đã được quy định cụ thể tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Để giúp doanh nghiệp có thể thực hiện nhanh chóng và hiệu quả thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, tại Phụ lục I, Thông tư 68 ban hành kèm theo 5 mẫu hóa đơn điện tử, bao gồm:

– Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng,

– Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng,

– Mẫu hóa đơn phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử,

– Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù,

– Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù bằng ngoại tệ.

Với các mẫu hóa đơn điện tử mới kèm theo là danh sách mẫu hiển thị rõ ràng, doanh nghiệp có thể thấy rõ được nội dung các mẫu hóa đơn và làm các so sánh với các mẫu hóa đơn điện tử trước đây. Theo đó, các mẫu hiển thị mới đã bỏ mẫu số hóa đơn và thay đổi ký hiệu hóa đơn.

Bên cạnh điểm khác biệt trong mẫu hiển thị hóa đơn điện tử mới, thông tư 68/2019 cũng quy định rõ về việc  không được giữ số hóa đơn. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý triển khai để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử. Nhất là thời điểm bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn, thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy đang đến gần, đây là khoảng thời gian vàng để các doanh nghiệp bổ sung kiến thức, các quy định về hóa đơn điện tử.

https://tinnoithat.net/

https://tinnoithat.net/cach-giup-dn-dang-ky-tai-khoan-nop-ho-so-khai-thue-qua-mang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2018. Made with love by Tinnoithat.net.