20/08/2020 0

Đối tượng nào phải nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định?

Đối tượng nào phải nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định?

Xoay quanh những vấn đề vướng mắc mà kế toán vẫn hay gặp phải khi xử lý nghiệp vụ như phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì, làm thế nào để đăng ký nộp thuế điện tử ETAX, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là khi nào,… thuế xuất nhập khẩu cũng là phạm trù khiến nhiều kế toán lúng túng. Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia, là công cụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Vậy theo quy định, đối tượng nào phải nộp thuế xuất nhập khẩu? Bạn đọc hãy cùng theo dõi bài viết sau để giải đáp thắc mắc trên.

1. Đối tượng chịu thuế xuất, nhập khẩu

Điều 2 Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 quy định về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu như sau:

– Hàng hóa dùng để xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

– Các hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

Như vậy:

– Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu chỉ bao gồm hàng hóa không bao gồm các đối tượng dịch vụ.

– Các mặt hàng thuộc diện chịu thuế xuất nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất nhập qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Dấu hiệu được phép xuất khẩu, nhập khẩu là dấu hiệu pháp lý quan trọng nhất của hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.

Điều này có nghĩa là hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất nhập khẩu nếu có xuất, nhập khẩu thì không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu thuộc danh mục cấm xuất. Việc xuất, nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục cấm xuất nhập khẩu được coi là hành vi buôn lậu và tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính.

– Hàng hóa nằm trong đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu không có sự phân biệt về mục đích kinh doanh hay phi kinh doanh, chính ngạch hay tiểu ngạch, miễn là hàng hóa được xuất nhập khẩu qua biên giới, cửa khẩu Việt Nam.

2. Một số đối tượng không chịu thuế xuất, nhập khẩu

Tại khoản 4 Điều 2 Luật thuế XNK 2016 quy định về đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

– Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính Phủ;

– Một số hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

– Hàng hóa từ khu phi thuế quan được dùng để xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

– Các mặt hàng là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.

3. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

Tại Điều 3 Luật thuế XNK 2016 quy định về đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu gồm có:

– Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

– Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Nếu xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Thủ tục miễn thuế xuất nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

Bước 1: Người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn thuế (trừ việc kê khai số tiền thuế phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công do bên thuê gia công cung cấp) trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất nhập khẩu hàng hóa

Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định. 

Tiện ích khi thu – nộp thuế điện tử đối với các bên liên quan

Trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thu thuế và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bước 3: Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2018. Made with love by Tinnoithat.net.