27/07/2020 0

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất nhập khẩu hàng hóa

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất nhập khẩu hàng hóa

Hiện nay Bộ tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại bản dự thảo này đã quy định rất rõ ràng về việc sử dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cho các trường hợp cụ thể. Các quy định lưu trữ hóa đơn điện tử đầu vào cũng được quy định rõ ràng và chi tiết hơn.

Theo dự thảo mới, với trường hợp nhận nhập khẩu hàng hóa uỷ thác, nếu cơ sở kinh doanh nhận nhập khẩu ủy thác đã nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu thì sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu. Nếu chưa nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu, khi xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Tại dự thảo mới này cũng quy định cụ thể hơn về trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa. Cụ thể, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận uỷ thác, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa uỷ thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng. Cơ sở nhận uỷ thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.

Dự thảo nêu rõ, cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy có thể thấy, tại dự thảo mới về hóa đơn, chứng từ này đã quy định rõ ràng, chi tiết và cụ thể hơn về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Có thể thấy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang được diễn ra mạnh mẽ, nhất là trong thời đại hội nhập kinh tế như hiện nay, chính vì vậy, cần có quy định cụ thể hơn và rõ ràng hơn, giúp cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử được đơn giản, thuận tiện và dễ dàng hơn. 

Tiện ích khi thu – nộp thuế điện tử đối với các bên liên quan 

Mẹo giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả

Theo quy định tại dự thảo nghị định mới về hóa đơn, chứng từ thì thời hạn bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cũng sẽ tạm lùi lại để các doanh nghiệp có thêm thời gian để triển khai chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm đáp ứng những điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, hiện tại, theo thống kê hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp doanh nghiệp nắm được những quy định về sử dụng hóa đơn điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2018. Made with love by Tinnoithat.net.